Over ons

In het voorjaar van 2020 heeft Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL), in opdracht van de Gemeente Laarbeek, het beheer van de Dorpshuizen in Lieshout, Mariahout en Beek en Donk op zich genomen. De stichting is voortgekomen uit een burgerinitiatief en heeft een onafhankelijk bestuur dat wordt ondersteund door een team van professionals en een groep vrijwilligers. Dit alles met als doel de Dorpshuizen in Laarbeekse handen te houden zodat ze ván en vóór de gemeenschap zijn en beschikbaar blijven voor verenigingen en organisaties om hier hun sociaal culturele activiteiten te ontplooien.

Het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, het Dorpshuis in Lieshout en het Buurthuis in Mariahout zijn van en voor de Laarbeekse gemeenschap.

Visie en missie

  • De Dorpshuizen vormen de huiskamer van het dorp waarmee wij de vitaliteit van onze zorgzame dorpen waarborgen.
  • In de Dorpshuizen komt men samen, wordt snel en direct verbinding gemaakt en naar elkaar omgekeken.
  • Wij faciliteren, signaleren en verbinden burgers en activiteiten met behoud van zelfregie. Dit vergroot de leefbaarheid in onze kernen en stimuleert burgerparticipatie.

 

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de kernen waar onze Dorpshuizen gevestigd zijn. Daarnaast is gekeken naar diverse expertises om zoveel mogelijk kennis binnen het bestuur te hebben. Alle bestuursleden werken belangeloos en zijn niet in loondienst.

Twan van Bommel – Voorzitter
• Portefeuille Bestuur & Organisatie

Marian Dinnessen – Secretaris
• Aandachtsgebied kern Lieshout

Tini van Vijfeijken – Penningmeester
• Aandachtsgebied kern Lieshout

Bennie Rooijackers – Bestuurslid
• Portefeuille Facilitaire zaken & Accommodaties
• Aandachtsgebied kern Beek & Donk

Erik van Haperen – Bestuurslid
• Portefeuille Personeel & Organisatie
• Aandachtsgebied kern Beek & Donk

Natascha Vermeulen – Bestuurslid
• Portefeuille Marketing & Communicatie
• Aandachtsgebied kern Mariahout

 

ANBI status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om een ANBI toekenning te krijgen moet een instelling zich nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Stichting Dorpshuizen Laarbeek heeft per 8 mei 2020 de ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst.

Instellingen met een ANBI toekenning hebben belastingvoordelen bij erven, schenken en energiebelasting. Meer informatie hierover vindt u hier. Bij een ANBI status hoort een publicatieverplichting. Hieronder vindt u downloads van ons jaarverslag en de financiële verantwoording.

Wij zijn er trots op dat we een centrale positie binnen onze dorpskernen innemen en staan voor transparante communicatie.

Downloads

Stichting Dorpshuizen Laarbeek