Dorpshuizen Laarbeek
 

Nieuwe maatregelen per 14 december 24.00 uur

201214-Maatr-14Dec-06-0.jpg

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken.
Van 15 december t/m 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe.

De maatregels zijn verlengd tot en met 9 februari 2021.

Voor meer informatie klik hier.

 

 
2f0d331f-ca65-4f0f-a5ff-d0a018092eaf.jpg

Pinautomaat Dorpshuis Lieshout

De pinautomaat in het dorpshuis is weer terug!

Met ingang van donderdag 8 oktober kan er weer gepind worden in het Dorpshuis. Het apparaat is enkele weken weg geweest maar Geldmaat heeft namens de gezamenlijke banken, alles in het werk gesteld om het pinapparaat zo snel als mogelijk weer paraat te hebben in Lieshout.

De openingstijden zijn gelijk aan die van het Dorpshuis. (Door de corona maatregelen kunnen deze wel eens afwijken; houdt daarom deze site goed in de gaten.)

Een extra functie op het pinapparaat is de mogelijkheid om te storten!

 

 

 
Dorpshuis Lieshout.jpg

Nieuwe tentoonstelling in het Dorpshuis Lieshout

Nieuwe tentoonstelling in Dorpshuis Lieshout
wo 23 sep 2020, 7:01 
 
Lieshout - In verband met de actualiteit omtrent de Heuvel in Lieshout, heeft Heemkundekring ‘t Hof van Liessent met ingang van heden in het Dorpshuis een tentoonstelling over de Heuvel, toen en nu.

Lieshout - In verband met de actualiteit omtrent de Heuvel in Lieshout, heeft Heemkundekring ‘t Hof van Liessent met ingang van heden in het Dorpshuis een tentoonstelling over de Heuvel, toen en nu.

In het Dorpshuis hangen foto’s van hoe de Heuvel er nu en vroeger uitzag. Je kunt in de tentoonstelling goed zien dat de Heuvel vroeger nog de oude dorpskern bezat. Zo zijn er foto’s van oude panden die er niet meer staan, zoals bijvoorbeeld café Coppens, Kleermakerij Dovens en de oude Végé winkel van Piet Scheepers. Het is mooi om te zien dat de foto’s van de verdwenen panden bewaard zijn gebleven. Maar het geeft een goed beeld hoe bruisend de dorpskern vroeger was, vooral in de twee cafés. Ook zijn er nog foto’s van het H. Hartbeeld dat vroeger op de Heuvel stond, inmiddels is hiervoor een parkeerplaats gekomen en is het H. Hartbeeld verplaatst naar de St. Servatiuskerk.

U bent van harte welkom om de geschiedenis van de Heuvel te komen aanschouwen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het Dorpshuis in Lieshout.

 
Bestuur.jpg

Het Bestuur wordt voorgesteld in Mooi Laarbeek 18-6-2020

De dorpshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout vallen sinds 1 mei onder verantwoordelijkheid van Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Na de opheffing van ViERBINDEN en het splitsen van de taken naar enerzijds LEVgroep (welzijnstaken) en Stichting Dorpshuizen Laarbeek, wil het nieuwe bestuur van die laatste stichting vooral naar de toekomst kijken. De Laarbeekse dorpshuizen willen voor alle inwoners dé huiskamer van het dorp zijn.

Daarbij werken zij vanuit vijf speerpunten: Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Het nieuwe bestuur bestaat voor nu uit zes personen.
"Maar de foto is nog niet compleet. Graag zouden we nog iemand uit Beek en Donk zien die de uitdaging mee aan wil gaan”, vertelt bestuurslid Bennie Rooijackers. Johan van der Heijden is de voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Kathy Mucha (secretaris), Tini van Vijfeijken (penningmeester), Marian Dinnessen en Frans Habraken. Daarnaast is Joost van Wijk de manager van de dorpshuizen.

De Dorpshuizen mogen langzaamaan steeds weer wat meer open, nu de maatregelen rondom het coronavirus beetje bij beetje versoepeld worden. Dat door het coronavirus een valse start is gemaakt, daar denkt de stichting niet teveel aan. "Iedereen wil vooruit, ook de medewerkers. We merken dat iedereen vertrouwen heeft in deze groep. We willen allemaal een bijdrage gaan leveren aan het slagen van de dorpshuizen.”

Johan van der Heijden: "De bevolking weet de huizen al wel te vinden. Het is nu van belang dat toekomstige gebruikers de dorpshuizen ook gaan vinden. Zeker in Beek en Donk is daar nog veel te winnen. Samen met de LEVgroep gaan we zaken aanbieden. Onder meer voor mensen voor wie het nu wat lastiger is om mee te doen in de maatschappij. Het is goed om mensen te ontmoeten. Als er in een dorps een centrale plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, genereert dat ook weer nieuwe activiteiten.”

Volgens de stichting is het ook van belang dat de medewerkers, die vaak het gezicht van de dorpshuizen zijn mede invulling gaan geven aan het slagen. "Klantvriendelijk en benaderbaar. Mensen moeten zomaar binnen kunnen stappen en hun vragen stellen. Mensen ervaren zo dat ze van betekenis kunnen zijn en dat ook zij een rol van betekenis vervullen in de maatschappij.”

Naast dat de medewerkers van de LEVgroep ook zichtbaarder moeten worden in de dorpshuizen, hoopt de stichting dat ook de gemeente invulling hieraan gaat geven.

 
Logo-Dorpshuizenlaarbeek.jpg

De Gemeenschapshuizen van Stichting Dorpshuizen Laarbeek gaan de komende weken gefaseerd open

De Gemeenschapshuizen van Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDLB) gaan de komende weken gefaseerd en op beperkte schaal open.

De maatregelen volgen op de herziene richtlijnen van het RIVM en het kabinet en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanuit het RIVM.

Open inloop, spontaan bezoek en groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 15 juli 2020 niet mogelijk: bezoek op afspraak wel. De openstelling en invulling van de locaties worden in nauw overleg met de partners en huurders afgestemd.

De richtlijnen gelden voor de Gemeenschapshuizen in de gemeente Laarbeek.
De volgende maxima gelden voor alle Gemeenschapshuizen:

 Van1 juni tm 30 juni   tot 30 personen per locatie 
 Vanaf 1 juli tot 100 personen per locatie 


Deze aantallen zijn exclusief de medewerkers van Bibliotheek, LEV en Wocom. 
De aantallen gelden alleen als de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen.

Joost van Wijk, manager van SDLB: "We zijn heel blij met de gefaseerde openstelling van onze Gemeenschapshuizen: een eerste welkome stap. Maar we beseffen ook dat veel dingen nog niet kunnen. Van alle kanten krijgen we te horen dat bewoners en vaste bezoekers de activiteiten en hun uitvalsbasis in hun dorp missen."

"Dat begrijpen we heel goed. Toch willen we ze vragen nog even geduld te hebben en begrip op te brengen voor de maatregelen die we hebben genomen op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Als alles goed blijft gaan, kunnen we na 1 juni en daarna vanaf 1 juli verdere versoepelingen verwachten. Daar kijken we nu al naar uit."

Vanwege de nieuwe maatregelen heeft iedere locatie van SDLB een bijzondere coördinator die toezicht houdt op naleving van de regels en de afstemming van activiteiten.
Deze coördinator zorgt er voor dat er niet te veel mensen tegelijk in het pand zijn, en dat in de ruimten die door SDLB in gebruik zijn, alleen eigen medewerkers en bewoners met een afspraak binnen zijn. Verder wordt per locatie een aanwezigheidslijst bijgehouden. Die registratie wordt gebruikt om het aantal aanwezigen goed in de gaten te kunnen houden en als verificatiemiddel voor bijvoorbeeld contactonderzoek.

SDLB kan en mag bewoners die geen afspraak hebben en spontaan naar het Gemeenschapshuis komen, niet toelaten. Dat geldt ook voor bewoners die wel een afspraak hebben, maar corona gerelateerde klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoesten.
De coördinator zal deze bewoners vragen op een ander tijdstip terug te komen.

 

Houd 1,5 m afstand

1,5m.png

 
Logo-Dorpshuizenlaarbeek.jpg

Nieuwe naam en een nieuw logo dorpshuizen.

Het beheer van het Dorpshuis in Lieshout, het Buurthuis in Mariahout en het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk valt sinds 1 mei niet langer onder Stichting Vierbinden maar onder Stichting Dorpshuizen Laarbeek.
In een gesprek met voorzitter Johan van de Heijden en manager Joost van Wijk kwam naar voren dat dit alles in goed overleg is gegaan.
De nieuwe stichting heeft ook een nieuw logo.
In verband met het coronavirus zijn de dorpshuizen vooralsnog tot 1 juni gesloten.

Voor het intervieuw klik hier voor de link.

Bron : Omroep Kontakt Laarbeek
Camera: Martien van de Vossenberg
Montage: Martien van de Vossenberg
Voice-over: Hans van Erp

 

 
5bdc808e-7016-4ec1-9bb8-7d10067411d6_thumb1140.jpg

Mooi artikel in Mooi Laarbeek

"Dorpshuizen de plek om verbinding met de inwoners te maken"
wo 6 mei 2020, 12:00    Human Interest
 
Tekst: Daan Daniëls

Laarbeek - Als de deuren van de dorpshuizen hopelijk weer snel opengaan, zullen bezoekers en gebruikers op het eerste oog niet zo veel merken. Maar dat zal als het aan Johan van der Heijden (voorzitter Stichting Dorpshuizen Laarbeek) snel veranderen. "Er moet weer leven in de brouwerij gaan komen. Doordat mensen elkaar zien en spreken moeten dorpshuizen gaan leven. Dorpsondersteuners en jongerenwerkers moeten zichtbaar zijn op die plekken. Dorpshuizen zijn bij uitstek de plekken om verbinding te maken tussen en met de inwoners.”

Zittend op een bankje in de zon voor het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, op ruime afstand van elkaar, vertelt Van der Heijden bevlogen over de plannen die de stichting heeft voor de dorpshuizen. Sinds 1 mei is ViERBINDEN niet meer. De taken van de welzijnsorganisatie zijn gesplitst. De LEVgroep heeft alle welzijnstaken overgenomen. Stichting Dorpshuizen Laarbeek het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

De start van de stichting was er een van de lange adem. Na het bericht medio 2019 dat de gemeente Laarbeek de taken van Vierbinden wilde onder brengen bij een robuustere organisatie ontstond er al vrij snel een kritische stroming als het ging om de exploitatie van de gemeenschapshuizen. "Ik spreek veel mensen. Ook gebruikers van de gemeenschapshuizen zoals verenigingen en bestuurders. Daar werd veel gemopperd. ‘Waar gaat dit naar toe? Wordt het commercieel? Moeten we meer gaan betalen?’ Het waren zoveel signalen dat we daar iets mee moeten doen vond ik.”

Dat Van der Heijden zich opwierp als de voorman van het tegengeluid is niet zo verwonderlijk. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek, voordat deze in 2012 opging in ViERBINDEN en van 2012 tot 2016 was hij ook nog eens voorzitter van deze Laarbeekse Welzijnsorganisatie. Er ontstond een burgerinitiatief om het beheer van de gemeenschapshuizen los te koppelen van de taken die naar de LEVgroep zouden gaan. "De gemeente streeft naar meer regie bij burgers. We moeten ook meer voor elkaar zorgen. Het onderbrengen van de gemeenschapshuizen bij een grote organisatie staat daar haaks op. Zorg dat inwoners kunnen beslissen over hun eigen middelen. Gemeenschapshuizen zijn het middel, dé plek om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien.”

Nadat er vanuit de gemeente aanvankelijk eerst weerstand was tegen het plan, draaide men bij en kreeg de stichting van de gemeenteraad groen licht. "Het was hard werken. Wij hebben een bepaalde visie en al snel ben ik met Jasper Ragetlie, bestuurder van de LEVgroep gaan praten. We konden het goed met elkaar vinden. Hij gaf ook aan dat zij minder expertise hadden in het beheer van gemeenschapshuizen. Daar ligt onze kracht, die van hun bij het welzijnswerk. 1 + 1 is dan 3. We willen samen zorgen dat mensen weer van betekenis kunnen zijn, dat we ze perspectief kunnen bieden.”

Samen hebben de twee partijen speerpunten uitgewerkt voor 2020 en 2021. Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Dat de dorpshuizen door het coronavirus nu gesloten zijn, zorgt voor een kleine valse start. Maar Van der Heijden ziet het niet als een onoverkomelijk probleem. "We krijgen subsidie en omzet is ook een belangrijke bron van inkomsten. Maar omdat we nu niet open zijn, zijn de kosten ook laag (geen energie, inkoop, huur). Het is lastig maar niet onmogelijk. Hopelijk kunnen we snel weer open, en daar hebben we ook alles voor ingericht. Mensen moeten weten dat we het samen tot een succes moeten brengen.”
 
 
                    

 
402LaarbeekvoorelkaarLogobreed.png

Coronahulp op Laarbeek voor elkaar!

In deze coronacrisis hebben kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Op www.laarbeekvoorelkaar.nl wordt alle vraag en aanbod op één plek verzameld.


Hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken ze de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee? Je kunt twee dingen doen via Laarbeekvoorelkaar:

Vraag om hulp
Je kunt zelf niet meer op bezoek bij je moeder en maakt je zorgen. De activiteiten in het verzorgingshuis waar je werkt, liggen stil vanwege corona en de bewoners zitten alleen. Plaats een oproep namens diegene of voor jezelf en vraag of iemand een online spelletje wil spelen, een brief wil schrijven, graag een praatje maakt via telefoon of de essentiële boodschappen kan halen.

Help een ander
Je hoort en ziet het nieuws en wil graag iemand helpen. Maar waar begin je? Wat als je zelf verkouden bent en je de deur niet uit kunt? Bij Laarbeekvoorelkaar geloven ze dat iedereen iets te bieden heeft, ook op afstand. Denk aan het bellen van ouderen die nu geen bezoek krijgen. Het spelen van een digitaal potje schaken met iemand in quarantaine. Of het langs brengen van de boodschappen bij de buurvrouw.

Klik hier voor de link

 

 

Gemeente Laarbeek akkoord met overname ViERBINDEN

De gemeente Laarbeek heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor overname van Stichting Vierbinden.
Er wordt een subsidierelatie aangegaan met een door het burgerinitiatief  'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek' op te richten stichting voor het beheer en exploitatie. 
Het welzijnsgedeelte wordt ondergebracht bij de LEV-groep.  
De streefdatum voor de volledige afronding van de overname van Vierbinden door LEVgroep en het Burgerinitiatief is op 1 mei.
Er komt ondersteuning om de overname te begeleiden.

Bron: Omroep Kontakt.

 

Nieuwe maatregelen

131659831_10157371047397001_3571952803340984297_o.png

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot nu toe.
Meer informatie
https://www.rijksoverheid.nl/.../lockdown-nodig-om-snel...
#AlleenSamen #Rijksoverheid

Vertaal deze website