Dorpshuizen Laarbeek
 

Welkom in de Huiskamer

 

 

De Huiskamer, heb jij er al over gehoord? De Huiskamer is dé plek voor jou, waar je makkelijk binnenloopt voor een vraag, voor een praatje, of om mee te doen aan een activiteit. Het is een plek voor ontmoeting, ontspanning en verbinding.

Ontmoeting, ontspanning en verbinding

Ben je misschien alleen thuis en wel eens op zoek naar een praatje of even een andere omgeving? Zoek je een maatje om te kaarten? Heb je misschien een vraag over de opvoeding van één van je kinderen, of wil je een rustige studie- of werkplek, omdat de muren thuis soms op je afkomen? Loop dan eens binnen in één van de Huiskamers. Er is altijd wat te doen!

Ik ga naar de Huiskamer!

De Huiskamers in Lieshout en Mariahout zijn inmiddels open, daar staat de koffie voor je klaar. In Lieshout vind je de Huiskamer in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2. In Mariahout is de Huiskamer ingericht in het Buurthuis aan de Bernadettestraat 43. De openingstijden kun je vinden op website van https://www.dorpshuizenlaarbeek.nl.

In Beek en Donk wordt de Huiskamer op dit moment ingericht. We verwachten dat deze in het voorjaar open gaat. In Aarle Rixtel lopen de plannen nog om een Huiskamer in te richten. Meer informatie hierover volgt!

Wat kan ik doen in de Huiskamer?

In de Huiskamer is altijd wat te doen! Iedere Huiskamer heeft een eigen programma. Met vaste onderdelen en wisselende activiteiten. Kijk voor het actuele programma op www.mooilaarbeek.nl/agenda.

Feestelijke opening Huiskamer Lieshout

Op dinsdag 8 maart wordt de Huiskamer in Lieshout feestelijk geopend. Er zijn vanaf 12.00 uur activiteiten gepland. Om 14.00 uur is de officiële opening.

Website Huiskamers

We zijn druk bezig om alle informatie over de Huiskamers op één website te plaatsen. Dan zie je in één opslag wat er wanneer allemaal te doen is. Zodra de website klaar is informeren we je hierover. Heb je nu al een vraag over de Huiskamers, neem dan contact op met Donny van den Wildenberg, telefoon 0648176093.

 

Nieuwe maatregelen RIVM miv 16 februari 2022

basisregels-20210915-1920x1080.png

 

Gymzaal Otterweg naar SDL

Gymzaal Otterweg naar SDL

De gemeente Laarbeek gaat met ingang van 1 april 2021 de exploitatie van gymzaal Otterweg overdragen aan de Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL).

Het is een logische stap, daar SDL en haar voorgangers het Ontmoetingscentrum al jaren in beheer hebben. De taakverdeling gaat op deze manier ook duidelijker worden; gemeente eigenaar en SDL beheerder. De huurders zijn in persoonlijke gesprekken door de gemeente en SDL op de hoogte gebracht van deze wijziging. Een wijziging in contactpersonen maar ook een wijziging in communicatie.

SDL heeft in de gesprekken met  gebruikers van de sportzaal eveneens aangegeven dat zij van de gemeente de opdracht heeft gekregen om een verkenning uit te voeren om beheer en exploitatie  van het Ontmoetingscentrum te verbeteren. Onderzocht gaat worden hoe de huisvesting van alle partijen in het Ontmoetingscentrum nu geregeld is en waar wensen en mogelijkheden liggen voor verbetering.

Johan van der Heijden, voorzitter van SDL, spreekt uit dat met “Samen onder één dak”, zoals de samenvoeging heet bij SDL, een nieuwe uitdagende fase is ingegaan voor het Ontmoetingscentrum maar zeker ook voor alle inwoners van Beek en Donk. We willen namelijk dat het Ontmoetingscentrum een optimale multifunctionele gemeenschapsaccommodatie wordt, de huiskamer van Beek & Donk. Dé centrale plek voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Daarvoor gaan we met de huidige en potentiële gebruikers op korte termijn in gesprek, in nauwe samenwerking met de gemeente Laarbeek.

 

Donatie Stichting Doen!!!

Geweldig nieuws….de Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) heeft een subsidieverzoek ingediend bij de Stichting “Doen” en deze is gehonoreerd. Het project ‘Huiskamers’ krijgt een flinke steun in de rug. Er is € 20.000,00 toegekend om in de kernen waar SDL een gemeenschapshuis beheerd, dit geld in te zetten voor de inrichting.


Met de komst van SDL in 2020, waar een burgerinitiatief aan ten grondslag lag, is een afspraak gemaakt met de bewoners van Laarbeek. Een afspraak dat de gemeenschapshuizen van Laarbeek dicht bij de gebruikers blijft. Verenigingen, organisaties, particuliere gebruikers maar ook de politiek hebben vol overtuiging gekozen voor deze mooie oplossing.


Bibliotheek De Lage Beemden, LEV-Laarbeek en SDL hebben elkaar gevonden om met hun inzet bij te dragen aan de individuele en collectieve draagkracht om de lokale gemeenschap te versterken. Het project “Huiskamer” hebben zij hier samen voor uitgekozen! Wat is er mooier om dit samen met zoveel mogelijk partijen vorm te geven. Op deze manier worden burgers eigenaar en vergroten we de leefbaarheid in de kern.


Inmiddels is er in elke kern een werkgroep geformeerd waar een gemêleerd gezelschap invulling gaat geven aan de plannen. Per kern gaat geïnventariseerd worden waar behoeftes liggen. Deze behoeftes worden daarna vertaalt naar een inrichtingsplan en activiteitenplan waardoor er inhoud aan de Huiskamer wordt gegeven.


Met de toekenning van de subsidie door Stichting Doen is de Huiskamer in elke kern weer een stuk dichterbij gekomen.

 
2f0d331f-ca65-4f0f-a5ff-d0a018092eaf.jpg

Pinautomaat Dorpshuis Lieshout

De pinautomaat in het dorpshuis is weer terug!

Met ingang van donderdag 8 oktober kan er weer gepind worden in het Dorpshuis. Het apparaat is enkele weken weg geweest maar Geldmaat heeft namens de gezamenlijke banken, alles in het werk gesteld om het pinapparaat zo snel als mogelijk weer paraat te hebben in Lieshout.

De openingstijden zijn gelijk aan die van het Dorpshuis. (Door de corona maatregelen kunnen deze wel eens afwijken; houdt daarom deze site goed in de gaten.)

Een extra functie op het pinapparaat is de mogelijkheid om te storten!

 

 

 

Houd 1,5 m afstand

1,5m.png

 
Dorpshuis Lieshout.jpg

Nieuwe tentoonstelling in het Dorpshuis Lieshout

Nieuwe tentoonstelling in Dorpshuis Lieshout
wo 23 sep 2020, 7:01 
 
Lieshout - In verband met de actualiteit omtrent de Heuvel in Lieshout, heeft Heemkundekring ‘t Hof van Liessent met ingang van heden in het Dorpshuis een tentoonstelling over de Heuvel, toen en nu.

Lieshout - In verband met de actualiteit omtrent de Heuvel in Lieshout, heeft Heemkundekring ‘t Hof van Liessent met ingang van heden in het Dorpshuis een tentoonstelling over de Heuvel, toen en nu.

In het Dorpshuis hangen foto’s van hoe de Heuvel er nu en vroeger uitzag. Je kunt in de tentoonstelling goed zien dat de Heuvel vroeger nog de oude dorpskern bezat. Zo zijn er foto’s van oude panden die er niet meer staan, zoals bijvoorbeeld café Coppens, Kleermakerij Dovens en de oude Végé winkel van Piet Scheepers. Het is mooi om te zien dat de foto’s van de verdwenen panden bewaard zijn gebleven. Maar het geeft een goed beeld hoe bruisend de dorpskern vroeger was, vooral in de twee cafés. Ook zijn er nog foto’s van het H. Hartbeeld dat vroeger op de Heuvel stond, inmiddels is hiervoor een parkeerplaats gekomen en is het H. Hartbeeld verplaatst naar de St. Servatiuskerk.

U bent van harte welkom om de geschiedenis van de Heuvel te komen aanschouwen. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het Dorpshuis in Lieshout.

 
Bestuur.jpg

Het Bestuur wordt voorgesteld in Mooi Laarbeek 18-6-2020

De dorpshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout vallen sinds 1 mei onder verantwoordelijkheid van Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Na de opheffing van ViERBINDEN en het splitsen van de taken naar enerzijds LEVgroep (welzijnstaken) en Stichting Dorpshuizen Laarbeek, wil het nieuwe bestuur van die laatste stichting vooral naar de toekomst kijken. De Laarbeekse dorpshuizen willen voor alle inwoners dé huiskamer van het dorp zijn.

Daarbij werken zij vanuit vijf speerpunten: Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Het nieuwe bestuur bestaat voor nu uit zes personen.
"Maar de foto is nog niet compleet. Graag zouden we nog iemand uit Beek en Donk zien die de uitdaging mee aan wil gaan”, vertelt bestuurslid Bennie Rooijackers. Johan van der Heijden is de voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Kathy Mucha (secretaris), Tini van Vijfeijken (penningmeester), Marian Dinnessen en Frans Habraken. Daarnaast is Joost van Wijk de manager van de dorpshuizen.

De Dorpshuizen mogen langzaamaan steeds weer wat meer open, nu de maatregelen rondom het coronavirus beetje bij beetje versoepeld worden. Dat door het coronavirus een valse start is gemaakt, daar denkt de stichting niet teveel aan. "Iedereen wil vooruit, ook de medewerkers. We merken dat iedereen vertrouwen heeft in deze groep. We willen allemaal een bijdrage gaan leveren aan het slagen van de dorpshuizen.”

Johan van der Heijden: "De bevolking weet de huizen al wel te vinden. Het is nu van belang dat toekomstige gebruikers de dorpshuizen ook gaan vinden. Zeker in Beek en Donk is daar nog veel te winnen. Samen met de LEVgroep gaan we zaken aanbieden. Onder meer voor mensen voor wie het nu wat lastiger is om mee te doen in de maatschappij. Het is goed om mensen te ontmoeten. Als er in een dorps een centrale plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, genereert dat ook weer nieuwe activiteiten.”

Volgens de stichting is het ook van belang dat de medewerkers, die vaak het gezicht van de dorpshuizen zijn mede invulling gaan geven aan het slagen. "Klantvriendelijk en benaderbaar. Mensen moeten zomaar binnen kunnen stappen en hun vragen stellen. Mensen ervaren zo dat ze van betekenis kunnen zijn en dat ook zij een rol van betekenis vervullen in de maatschappij.”

Naast dat de medewerkers van de LEVgroep ook zichtbaarder moeten worden in de dorpshuizen, hoopt de stichting dat ook de gemeente invulling hieraan gaat geven.

 
Logo-Dorpshuizenlaarbeek.jpg

Nieuwe naam en een nieuw logo dorpshuizen.

Het beheer van het Dorpshuis in Lieshout, het Buurthuis in Mariahout en het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk valt sinds 1 mei niet langer onder Stichting Vierbinden maar onder Stichting Dorpshuizen Laarbeek.
In een gesprek met voorzitter Johan van de Heijden en manager Joost van Wijk kwam naar voren dat dit alles in goed overleg is gegaan.
De nieuwe stichting heeft ook een nieuw logo.
In verband met het coronavirus zijn de dorpshuizen vooralsnog tot 1 juni gesloten.

Voor het intervieuw klik hier voor de link.

Bron : Omroep Kontakt Laarbeek
Camera: Martien van de Vossenberg
Montage: Martien van de Vossenberg
Voice-over: Hans van Erp

 

 
5bdc808e-7016-4ec1-9bb8-7d10067411d6_thumb1140.jpg

Mooi artikel in Mooi Laarbeek

"Dorpshuizen de plek om verbinding met de inwoners te maken"
wo 6 mei 2020, 12:00    Human Interest
 
Tekst: Daan Daniëls

Laarbeek - Als de deuren van de dorpshuizen hopelijk weer snel opengaan, zullen bezoekers en gebruikers op het eerste oog niet zo veel merken. Maar dat zal als het aan Johan van der Heijden (voorzitter Stichting Dorpshuizen Laarbeek) snel veranderen. "Er moet weer leven in de brouwerij gaan komen. Doordat mensen elkaar zien en spreken moeten dorpshuizen gaan leven. Dorpsondersteuners en jongerenwerkers moeten zichtbaar zijn op die plekken. Dorpshuizen zijn bij uitstek de plekken om verbinding te maken tussen en met de inwoners.”

Zittend op een bankje in de zon voor het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, op ruime afstand van elkaar, vertelt Van der Heijden bevlogen over de plannen die de stichting heeft voor de dorpshuizen. Sinds 1 mei is ViERBINDEN niet meer. De taken van de welzijnsorganisatie zijn gesplitst. De LEVgroep heeft alle welzijnstaken overgenomen. Stichting Dorpshuizen Laarbeek het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

De start van de stichting was er een van de lange adem. Na het bericht medio 2019 dat de gemeente Laarbeek de taken van Vierbinden wilde onder brengen bij een robuustere organisatie ontstond er al vrij snel een kritische stroming als het ging om de exploitatie van de gemeenschapshuizen. "Ik spreek veel mensen. Ook gebruikers van de gemeenschapshuizen zoals verenigingen en bestuurders. Daar werd veel gemopperd. ‘Waar gaat dit naar toe? Wordt het commercieel? Moeten we meer gaan betalen?’ Het waren zoveel signalen dat we daar iets mee moeten doen vond ik.”

Dat Van der Heijden zich opwierp als de voorman van het tegengeluid is niet zo verwonderlijk. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek, voordat deze in 2012 opging in ViERBINDEN en van 2012 tot 2016 was hij ook nog eens voorzitter van deze Laarbeekse Welzijnsorganisatie. Er ontstond een burgerinitiatief om het beheer van de gemeenschapshuizen los te koppelen van de taken die naar de LEVgroep zouden gaan. "De gemeente streeft naar meer regie bij burgers. We moeten ook meer voor elkaar zorgen. Het onderbrengen van de gemeenschapshuizen bij een grote organisatie staat daar haaks op. Zorg dat inwoners kunnen beslissen over hun eigen middelen. Gemeenschapshuizen zijn het middel, dé plek om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien.”

Nadat er vanuit de gemeente aanvankelijk eerst weerstand was tegen het plan, draaide men bij en kreeg de stichting van de gemeenteraad groen licht. "Het was hard werken. Wij hebben een bepaalde visie en al snel ben ik met Jasper Ragetlie, bestuurder van de LEVgroep gaan praten. We konden het goed met elkaar vinden. Hij gaf ook aan dat zij minder expertise hadden in het beheer van gemeenschapshuizen. Daar ligt onze kracht, die van hun bij het welzijnswerk. 1 + 1 is dan 3. We willen samen zorgen dat mensen weer van betekenis kunnen zijn, dat we ze perspectief kunnen bieden.”

Samen hebben de twee partijen speerpunten uitgewerkt voor 2020 en 2021. Kerngericht werken; Zorgen voor een sterke sociale basis; de huiskamer van het dorp is het sociaal cultureel ontmoetings- en informatiepunt; de dorpshuiskamer werkt (voorzieningen nodigen uit zodat ontmoeting en verbinding tussen mensen en activiteiten actief wordt gestimuleerd); iedereen kan meedoen in de buurt en wijk.

Dat de dorpshuizen door het coronavirus nu gesloten zijn, zorgt voor een kleine valse start. Maar Van der Heijden ziet het niet als een onoverkomelijk probleem. "We krijgen subsidie en omzet is ook een belangrijke bron van inkomsten. Maar omdat we nu niet open zijn, zijn de kosten ook laag (geen energie, inkoop, huur). Het is lastig maar niet onmogelijk. Hopelijk kunnen we snel weer open, en daar hebben we ook alles voor ingericht. Mensen moeten weten dat we het samen tot een succes moeten brengen.”
 
 
                    

 

Gemeente Laarbeek akkoord met overname ViERBINDEN

De gemeente Laarbeek heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor overname van Stichting Vierbinden.
Er wordt een subsidierelatie aangegaan met een door het burgerinitiatief  'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek' op te richten stichting voor het beheer en exploitatie. 
Het welzijnsgedeelte wordt ondergebracht bij de LEV-groep.  
De streefdatum voor de volledige afronding van de overname van Vierbinden door LEVgroep en het Burgerinitiatief is op 1 mei.
Er komt ondersteuning om de overname te begeleiden.

Bron: Omroep Kontakt.

 
402LaarbeekvoorelkaarLogobreed.png

Coronahulp op Laarbeek voor elkaar!

In deze coronacrisis hebben kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke werk door kan gaan. Op www.laarbeekvoorelkaar.nl wordt alle vraag en aanbod op één plek verzameld.


Hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Zo maken ze de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Jij doet toch ook mee? Je kunt twee dingen doen via Laarbeekvoorelkaar:

Vraag om hulp
Je kunt zelf niet meer op bezoek bij je moeder en maakt je zorgen. De activiteiten in het verzorgingshuis waar je werkt, liggen stil vanwege corona en de bewoners zitten alleen. Plaats een oproep namens diegene of voor jezelf en vraag of iemand een online spelletje wil spelen, een brief wil schrijven, graag een praatje maakt via telefoon of de essentiële boodschappen kan halen.

Help een ander
Je hoort en ziet het nieuws en wil graag iemand helpen. Maar waar begin je? Wat als je zelf verkouden bent en je de deur niet uit kunt? Bij Laarbeekvoorelkaar geloven ze dat iedereen iets te bieden heeft, ook op afstand. Denk aan het bellen van ouderen die nu geen bezoek krijgen. Het spelen van een digitaal potje schaken met iemand in quarantaine. Of het langs brengen van de boodschappen bij de buurvrouw.

Klik hier voor de link

 

 

Uitnodiging gebruikersoverleg Lieshout

Vertaal deze website